ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน
บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)
 
กลุ่มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 335 129 4695
Passcode : IND+2526p
เว็บไซต์โครงการ https://www.บูรณะสะพานระยะที่1.com
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 097-095-1794, 095-824-1557
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/DznSDS4SpoWDxYFo8
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566