ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบวิธีการซ่อมแซมหรือรูปแบบการเสริมกำลังของสะพานเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 
โดยมีแผนการจัดประชุม 4 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 
    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
    • กลุ่มที่ 3 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
    • กลุ่มที่ 4 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ .ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เว็บไซต์โครงการ https://www.xn--1-uxfmhdz3aed1e5cbdbz8cyc3r.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 097-095-1794, 095-824-1557
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/L3spDwrKbustYLNP6
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566