วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (กลุ่มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี)) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 116 คน
 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
  1. เสนอแนะให้ขยายทางลอดใต้สะพานคลองคงคา กม.ที่ 2+634.60 บนถนนทางหลวงหมายเลข 3080
  2. เสนอแนะให้ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณสะพานใกล้ตลาดนัดวัดบ้านเลือก บนถนนทางหลวงหมายเลข 3080 เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  3. เสนอแนะให้ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กม.ที่ 79+000 บนถนนทางหลวงหมายเลข 4 เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  4. เสนอแนะให้สำรวจและขยายสะพานบริเวณหน้าค่ายภาณุรังษี เพิ่มเป็น 4-6 ช่องจราจร
  5. เสนอแนะให้สร้างสะพานลอยสำหรับรถจักรยานยนต์และติดตั้งไฟส่องสว่าง รวมถึงป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุสะท้อนแสงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
  6. เสนอแนะให้ขยายสะพานบริเวณหน้าโรงเรียนวังตาลวิทยาเนื่องจากเป็นสะพานขนาดเล็กเดินรถทางเดียวและเป็นทางเลี่ยงเมืองจากจังหวัดราชบุรีไปจังหวัดนครปฐม ทำให้จราจรติดขัดมาก
  7. เสนอแนะให้ปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองโคกหม้อ บริเวณ กม.ที่ 97+180 บนทางหลวงหมายเลข 4 เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และเส้นทางคับแคบ