วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (กลุ่มที่ 4 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม)) ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 70 คน
 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
  1. เสนอแนะให้ปรับปรุงตอม่อเนื่องจากขวางกั้นทางน้ำ และมีสภาพชำรุดทรุดโทรมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 35 สะพานข้ามคลองขุดสมบูรณ์ กม.ที่ 75+300 สะพานข้ามคลองสะพานหัน กม.ที่ 76+081 สะพานข้ามคลองลำกระโดง กม.ที่ 77+819 สะพานข้ามคลองผีหลอก กม.ที่ 78+577 สะพานคลองตากิม กม.ที่ 77+200 สะพานข้ามคลองแพรกหนามแดง กม.ที่ 80+514 สะพานข้ามคลองประดู่ กม.ที่ 80+900 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3088 สะพานข้ามคลองชลประทาน กม.ที่ 23+554
  2. เสนอแนะให้เพิ่มสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์ บนทางหลวงหมายเลข 35 กม.ที่ 77+600
  3. เสนอแนะให้แก้ปัญหาน้ำท่วมใต้สะพานข้ามคลองประชาชื่น บนถนนทางหลวงหมายเลข 35 กม.ที่ 72+500 สะพานคลองตะเคียน กม.ที่ 71+036
  4. เสนอแนะให้ตรวจสอบทุกสะพานภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากก่อสร้างมานาน
  5. เสนอแนะให้ตรวจสอบคอสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง บนทางหลวงหมายเลข 35 กม.ที่ 66+290
  6. เสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบสะพานที่มีปัญหา เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  7. เสนอแนะให้สำรวจและซ่อมแซมสะพานในถนนสายรอง โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำเค็ม
  8. เสนอแนะให้ปรับปรุงสะพานระหว่างชุมชนหมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 9 ตำบลลาดใหญ่ เนื่องจากราวสะพานทรุด บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2001
  9. เสนอแนะให้แก้ไขปัญหาน้ำขังในฤดูฝนบริเวณคอสะพานข้ามคลองวัดพลับ บนถนนทางหลวงหมายเลข 325 กม.ที่ 33+591
  10. เสนอแนะให้ปรับปรุงเสาตอม่อบริเวณสะพานวัดประทุม ถนนแหลมใหญ่ สะพานคลองข่อย และสะพานวัดพวงมาลัย บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3643 กม.ที่ 2+300
  11. เสนอแนะให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนื่องจากมีน้ำขังบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามวัดพวงมาลัย กม.ที่ 2+300 บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3643
  12. เสนอแนะให้เพิ่มความกว้างของสะพานคลองตาคต บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3123
  13. เสนอแนะให้หาแนวทางแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์รอดใต้สะพานคลองลาดใหญ่ กม.ที่ 57+114 และสะพานคลองบางบ่อ กม.ที่ 60+324 บนถนนทางหลวงหมายเลข 35