วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (กลุ่มที่ 3 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร)) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 58 คน
 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
  1. เสนอแนะให้มีการสำรวจและเพิ่มสะพานทางเข้าหมู่บ้านซีวิว บ้านโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  2. เสนอแนะให้ปรับปรุงตะแกรงท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแพ้ว เนื่องจากเกิดการชำรุดทั้งสองฝั่งทางรถไม่สามารถจอดได้
  3. เนื่องจากมีการปิดกั้นคูคลองจากคลองอ้อมแก้วไปคลองดำเนินสะดวก ทำให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนสัญจรทางเรือไม่ได้
  4. เสนอแนะให้สำรวจและขยายถนนทางเข้าหมู่บ้านหัวตะเข้เนื่องจากสะพานออกแบบแล้วแก้ไขไม่ได้ปิดทางเข้าออกของหมู่บ้าน บริเวณสะพานข้ามคลองหัวตะเข้ กม.ที่ 3+398 บนถนนทางหลวงหมายเลข 375
  5. เสนอแนะให้ทำจุดกลับรถเกือกม้าและติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
  6. เสนอแนะให้ปรับปรุงและยกระดับสะพานบ้านแพ้วให้สูงขึ้น
  7. เสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเรียบคลองอ้อมใหญ่ ตลอดเส้นทางเนื่องจากเป็นถนนเส้นหลักเชื่อมถนนพระราม 2 เพราะไม่ปลอดภัยในการเดินทางกลางคืน
  8. เสนอแนะให้ขยายสะพานถนนข้ามคลองอ้อมใหญ่ บริเวณป้อมตำรวจบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ ทางขึ้นสะพานแคบมากและอันตรายไม่สะดวกในการสัญจร
  9. เสนอแนะให้มีจุดกลับรถเกือกม้าบริเวณทางกลับรถโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  10. เสนอแนะให้ดูแลการจราจรใต้สะพานคลองดำเนินสะดวก กม.ที่ 11+920 บนถนนทางหลวงหมายเลข 375
  11. เสนอแนะให้มีจุดลอดใต้สะพานสำหรับรถจักรยานยนต์ บริเวณสะพานคลองหม้อแกง กม.ที่ 7+296 บนถนนทางหลวงหมายเลข 375
  12. เสนอแนะให้ปรับปรุงสะพานข้ามคลองบนถนนทางหลวงหมายเลข 3010 ตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลบ้านแพ้วถึงสะพานคลองเจ้าขุน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  13. เสนอแนะให้ปรับปรุงคอสะพานให้ราบเรียบ
  14. เสนอแนะให้สำรวจสะพานที่ชำรุดหรือส่งผลกระทบทำให้ตลิ่งพังทลายบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  15. เสนอแนะให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้สะพาน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพาน สีขอบสะพาน และคอสะพานที่ลาดชัน
  16. เสนอแนะให้ช่วยติดตั้งป้ายลดความเร็วด้านหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ฝั่งถนนพระราม 2 เพื่อลดอุบัติเหตุด้านหน้าโรงเรียน
  17. เสนอแนะให้สร้างที่พักสำหรับประชาชนที่รอรถโดยสารประจำทางบริเวณหน้าโรงเรียนสารสาสน์นครปฐม
  18. เสนอแนะให้มีช่องทางในการแจ้งปัญหารับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและทีมงานสามารถลงตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ข้อแนะนำแก่ประชาชนหรือผู้ที่แจ้งปัญหาได้
  19. เสนอแนะให้ปรับปรุงถนนสายใยรักติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเนื่องจากถนนมืดมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  20. เสนอแนะให้ออกแบบคอสะพานด้านวิศวกรรมตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง