ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน
บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมให้ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด
โดยมีแผนการจัดประชุม 2 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 
  • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี) ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธามราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting Meeting ID : 363 039 4899 Passcode : ind2526
  • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting  Meeting ID : 363 039 4899  Passcode : ind2526
เว็บไซต์โครงการ https://www.xn--1-uxfmhdz3aed1e5cbdbz8cyc3r.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 097-095-1794, 095-824-1557
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf1mqTr…/viewform
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566