ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน
บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ
ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการดำเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีแผนการจัดประชุม 2 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 
    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี)ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธามราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 335 129 4695
Passcode : gir.0365
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 335 129 4695
Passcode : gir.0365
 
เว็บไซต์โครงการ https://www.xn--1-uxfmhdz3aed1e5cbdbz8cyc3r.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 097-095-1794, 095-824-1557
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf1mqTr…/viewform
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567